LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Data
Cerere
Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 ELEK ZSOLT
SZABO ILDIKO
ELEK EMMA-MELINDA
03.09.2020 14 0.6600
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
2 SICOVAN-POPOVICI IOAN 03.09.2020 14 0.5800
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
3 VARGA GYULA 15.09.2020 26 2.2790
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014