LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Data
Cerere
Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 MANTA AURELIA-MARIANA
SUCIU DORINA
15.09.2021 26 0.5755
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
2 MANTA AURELIA-MARIANA
SUCIU DORINA
15.09.2021 26 0.5500
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
3 MANTA AURELIA-MARIANA
SUCIU DORINA
15.09.2021 26 0.5755
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
4 persoană fizică autorizată BRAN ZAHA MARIOARA 27.09.2021 38 0.2900
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014