LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Data
Cerere
Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 2683 JUHASZ MARTA 10.12.2019 27 0.5334
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
  Preemtor Arendas PF BALOGH ZOLTAN SAMUEL    
ofertă de cumpărare
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014