LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Data
Cerere
Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 IUNGVIRTH MARGARETA ELISABETA 03.08.2020 21 0.0700
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
2 GAL NORBERT
GAL ILDIKO
06.08.2020 24 1.4600
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014