LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Nr. dosar / Data cerere Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 TOTOREAN ION 36 / 06.12.2023 17 0.4852
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
P-V lipsa preemtori
           
2 GHERLEA SILVIU RADU 37 / 08.12.2023 19 0.0470
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
P-V lipsa preemtori
           
3 CATU GHEORGHE ADRIAN
CATU ANDREEA-LAURA
38 / 10.01.2024 16 0.2500
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
4 PERT DUMITRU 39 / 13.02.2024 49 0.5377
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014