LISTA OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN
  Vânzător Data
Cerere
Zile
ramase
Suprafata
(ha)
Oferte
1 POPUTE TRAIAN 14.01.2020 19 0.0989
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
2 POPUTE TRAIAN 14.01.2020 19 10.6872
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
3 MAXI MARIA-CRISTINA
POTO FERENCZ
GYORKI GIZELLA ILDIKO
21.01.2020 26 0.8632
ofertă de vânzare
listă posibili preemtori
           
Legislatie vanzare teren extravilan:
1.  Legea 17/2014
2.  Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014